Czy jesteś pewien, że zaoferowana/ przyznana przez ubezpieczyciela kwota na remont Twojego zniszczonego np. przez zalanie mieszkania jest wystarczająca? Do dokładnego wyliczenia kosztów niezbędny jest kompleksowy kosztorys, zawierający wszystkie niezbędne materiały i uwzględniający wszystkie niezbędne czynności do doprowadzenia mieszkania/ lokalu do stanu sprzed powstania szkody. Zwykle ubezpieczalniom zależy na tym, aby wypłacić możliwie najmniejsze ubezpieczenie (ubezpieczyciel nie ma interesu w wypłacie dużego odszkodowania). Tobie natomiast zależy, abyś mógł – z uwagi na opłacone ubezpieczenie – skorzystać z przywilejów jakie Tobie przysługują, a więc abyś wyremontował lokal/ mieszkanie nie dokładając do tego żadnych dodatkowych pieniędzy/ funduszy. Właśnie po to się ubezpieczyłeś, aby móc remont opłacić z ubezpieczenia. Pamiętaj, aby sprawdzić czy to co zaoferował ubezpieczyciel, przy aktualnych cenach rynkowych, pozwoli Tobie na skuteczne usunięcie szkody.