Budowa domu wymaga zatrudnienia tzw. uczestników procesu budowlanego. Zgodnie z Prawem budowlanym każdy z nich ma na placu budowy swoje obowiązki.

Inwestor, czyli Ty, budujesz swój dom jednorodzinny i wybierasz pozostałych uczestników, którymi są projektant i kierownik budowy.

Projektant odpowiada przede wszystkim za opracowanie projektu budowlanego. Później możesz dodatkowo powierzyć mu nadzór autorski, polegający na  sprawdzaniu, czy budowa domu jest zgodna z zatwierdzonym projektem.

Kierownik budowy, którego  inwestor musi zatrudnić obowiązkowo jest osobą, która nadzoruje wszystkie prace budowlane od momentu przygotowań, aż do chwili odbioru budynku. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz zadbanie o to, by wszystkie prace budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem i aktualnymi zapisami prawa. Funkcję tę może pełnić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Ostatnio spotykaną praktyką jest proponowanie przez firmę budowlaną wykonania robót budowlanych (budowa domu jednorodzinnego) wraz z ich nadzorem (kierownik budowy) w komplecie. Myślisz sobie „dobre rozwiązanie” – jedna firma, jedna umowa, jedna osoba do kontaktu wygodne zarówno  dla mnie jak i dla drugiej strony rozwiązanie.

Jednak pamiętaj, że to Ty podejmujesz decyzję o zatrudnieniu konkretnej osoby na stanowisko kierownika budowy. Jeżeli firma budowlana wykonuje dla Ciebie prace budowlane, to funkcję kierownika budowy powinna pełnić osoba niezależna i nie powiązana z ekipą budowlaną, osoba która obiektywnie i krytycznym okiem zweryfikuje wykonywane  prace. Kierownik budowy powinien być łącznikiem pomiędzy Tobą jako inwestorem, a firmą budowlaną. Warto więc zdecydować się na osobę niepowiązaną z konkretną firmą budowlaną, by jej decyzje były bezstronne, a niekiedy wręcz przemawiały na Twoją korzyść.

Odpowiedni projekt, odpowiednia ekipa wykonawcza i odpowiedni nadzór to klucz do sukcesu – wybudowania dobrej jakości domu, w którym będzie się Tobie dobrze mieszkać.

Ale pamiętaj – każdy z powyższych elementów dobieraj osobno. Brak zależności i powiązań między – projektantem – wykonawcą – nadzorem pozytywnie wpłynie na dobry efekt końcowy.