Kosztorysy dla robót budowlanych, remontów, prac odtworzeniowych

Aby kosztorys właściwie spełniał przypisywaną mu rolę należy go sporządzić w sposób prawidłowy. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy wykonuje go osoba posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie budownictwa i opracowywania kosztorysów.

W ramach usługi wykonania kosztorysu robót budowlanych otrzymasz rzetelnie wykonaną wycenę na:

  • planowane do wykonania prace
  • wykonane już prace budowlane (kosztorys powykonawczy)

Kosztorys budowlany to nic innego jak opracowana według przyjętych metod kalkulacja ceny na wykonanie określonego zakresu robót, ustalonego na podstawie przedmiaru lub obmiaru. W ramach usługi otrzymasz również dokładnie wykonane zestawienie zawierające zakres ilościowy robót oraz zestawienie niezbędnych materiałów do ich zamówienia.

Kosztorys robót budowlanych służy w szczególności do:

  • sprawdzenia kosztów wykonania zaplanowanych prac – mając wycenę robót budowlanych wiesz czy mieścisz się w swoim budżecie, a w przypadku jego przekroczenia, widzisz, które pozycje ile kosztują i gdzie możesz wprowadzić zmiany lub rozwiązania zamienne tak aby zmieścić się w prognozowanym budżecie,
  • sprawdzenia wypłacanej przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania – mając kosztorys dla robót remontowych możesz skontrolować czy za uzyskaną od ubezpieczyciela kwotę (np. przy zalaniu mieszkania) jesteś w stanie pokryć wszystkie koszty koniecznych napraw.
CENNIK
Kosztorysy robót budowlanych (np. wyceny naprawy dla ubezpieczyciela po zniszczeniu)

Wycena indywidualna uzależniona od ilości prac które należy wycenić