Nadzorowanie budowy domów

Zgodnie z art. 18 Prawa Budowlanego jednym z Twoich podstawowych obowiązków jako Inwestora jest zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez Kierownika Budowy czyli osoby, która będzie kierowała robotami budowlanymi, sprawdzała zgodność wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz kontrolowała jakość wykonanych robót.

Prawo nie przewiduje taryfy ulgowej dla żadnych obiektów. Zatem niezależnie od tego, czy zamierzasz wybudować okazałą rezydencję, czy też garaż lub dom letniskowy składany z gotowych elementów, masz obowiązek jako Inwestor zapewnić Kierownika Budowy.

Jako Kierownik Budowy odpowiadam za wszystkie zdarzenia, które mają miejsce na placu budowy zgodnie z art. 22 Prawa Budowlanego. Moja praca zaczyna się praktycznie od początku inwestycji, gdyż odpowiedzialny między innymi jestem za:

  • prace przygotowawcze, włącznie z organizacją terenu budowy,
  • zapewnienie bezpieczeństwa,
  • prowadzenie dokumentacji budowy,
  • prawidłową realizację robót budowlanych.

Jako Kierownik Budowy przygotowuję także stosowną dokumentację powykonawczą budynku, która wymagana jest do zgłoszenia domu do odbioru oraz uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie.

Decyzję o zatrudnieniu konkretnej osoby na stanowisko Kierownika Budowy podejmujesz Ty jako Inwestor. Pamiętaj jednak, że Kierownik Budowy będzie łącznikiem między Tobą, a ekipą budowlaną. Warto więc abyś zdecydował się na osobę niepowiązaną z konkretną firmą budowlaną, by decyzje Kierownika Budowy były bezstronne i chroniły Twoje interesy.

Budowa domu jest skomplikowanym i drogim procesem, warto więc, by kierował nią człowiek profesjonalny i doświadczony.

CENNIK
Objęcie funkcji Kierownika Budowy

Wycena indywidualna uzależniona od wielkości obiektu i trwania inwestycji