Odbiory mieszkań i domów

Odebranie mieszkania lub domu od dewelopera bądź poprzedniego właściciela to jeden z ostatnich, ale bardzo ważny etap w procesie jego zakupu. Pamiętaj, że to właśnie w tym momencie musisz dokonać odbioru technicznego lokalu pod kątem jego zgodności z opisem przedstawionym w dokumentacji projektowej i umowie, a także poprawności wykonania lokalu w oparciu o przepisy zawarte w Polskich Normach Budowlanych i określone w polskim prawie. Warto jest zatem powierzyć odbiór techniczny osobie nie związanej emocjonalnie z lokalem, która w sposób kompetentny i fachowy dokona pomiarów i krytycznym okiem wskaże wszelkie nieprawidłowości. Profesjonalny odbiór mieszkania lub domu przez specjalistę ochroni Ciebie przed dodatkowymi i nieuzasadnionymi wydatkami. Wady techniczne niewykryte i niezgłoszone w czasie odbioru mogą doprowadzić do konieczności przeprowadzenia niezbędnego remontu na własny koszt.

W TRAKCIE ODBIORÓW SPRAWDZAM:

 • jakość wykonanych tynków – kontrolę tynków wykonuję na podstawie Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej Część B Zeszyt 1 „Tynki” oraz na podstawie normy PN-B-10110 „Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne”. Kontroli podlegają między innymi jednolitość struktury, kąty, piony i płaszczyzny, a także wilgotność tynków,
 • jakość wykonania posadzki – kontrolę posadzek wykonuję na podstawie Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej Część B Zeszyt 5 „Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych”. Kontrola polega na sprawdzeniu poziomów, rozmieszczenia dylatacji, a także jej wilgotności,
 • jakość wykonania balkonów/tarasów – na balkonach sprawdzam spadek oraz jakość i rodzaj okładzin jeśli są w standardzie, jakość płyt balkonowych prefabrykowanych pod dalsze wykończenie. Sprawdzenie wykonywane jest przy pomocy poziomnicy laserowej,
 • jakość wykonania stolarki drzwiowej i okiennej – stolarkę okienną oceniam na podstawie normy PN-EN 14351-1+A2:2016 -10 „Okna i drzwi. Część 1 Okna i drzwi zewnętrzne.” oraz na podstawie normy PN-EN 1279-1:2006 „Szkło w budownictwie – Szyby zespolone izolacyjne”,
 • lokalizację podejść pod armaturę sanitarną i poprawne działanie instalacji (woda, kanalizacja, prąd, wentylacja) –  sprawdzeniu podlegają lokalizacje gniazd elektrycznych, punktów świetlnych i włączników, podejść pod armaturę sanitarną i zgodność zamontowanych grzejników. Kontrola jest dokonywana na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez właściciela mieszkania lub domu,
 • prawidłowe działanie wentylacji – pomiar ciągu w wentylacji grawitacyjnej odbywa się za pomocą anemometru,
 • powierzchnię mieszkania/domu – dokonuję powykonawczy pomiar powierzchni mieszkania za pomocą dalmierza laserowego,

 

DODATKOWO PODCZAS ODBIORÓW DOMÓW SPRAWDZAM:

 • usytuowanie domu na działce i ogólny stan zewnętrzny
 • jakość wykonania pokrycia dachowego – kontrolę pokrycia dachowego wykonuję na podstawie Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej Część C Zeszyt 1 „Pokrycia dachowe” i polega na sprawdzeniu prawidłowości ułożenia dachówki i wyglądu jej powierzchni, prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, kompletności wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu. Sprawdzeniu podlega też dokładność ułożenia i szczelność folii. Podczas sprawdzania jakości pokrycia dachowego kontroli podlegają rynny i rury spustowe, a także instalacja odgromowa.
 • jakość wykonania elewacji budynku – ocenę wyglądu zewnętrznego elewacji wykonuję na podstawie Warunków Technicznych Wykonawstwa, Oceny i Odbioru Robót Elewacyjnych z Zastosowaniem ETICS sporządzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. Polega ona na wizualnej weryfikacji wykończonej powierzchni wraz z kontrolą odchyleń od poziomu i pionu.
 • jakość wykonania chodników – kontrola gotowej nawierzchni polega na sprawdzeniu równości nawierzchni wraz z jakością wypełnienia spoin, prawidłowością spadków, prostolinijnością osadzonych krawężników.
 • jakość wykonania ogrodzenia

Podczas odbioru powstaje protokół odbioru technicznego mieszkania, domu lub lokalu zawierający mięzdy innymi wykryte wady. Ponadto wykryte wady są oznaczane w miejscach ich wystąpienia.

CENNIK

Podane ceny są cenami brutto.

(Kliknij  aby rozwinąć)

STAN DEWELOPERSKI - MIESZKANIE
 • mieszkanie do 40 m2 – 270 zł
 • mieszkanie od 40 do 60 m2 – 330 zł
 • mieszkanie od 60 do 80 m2 – 400 zł
 • mieszkanie od 80 do 100 m2 – 470 zł
 • mieszkanie powyżej 100 m2 – 550 zł
STAN WYKOŃCZENIE POD KLUCZ - MIESZKANIE
 • mieszkanie do 40 m2 – 330 zł
 • mieszkanie od 40 do 60 m2 – 400 zł
 • mieszkanie od 60 do 80 m2 – 460 zł
 • mieszkanie od 80 do 100 m2 – 580 zł
 • mieszkanie powyżej 100 m2 – 650 zł
STAN DEWELOPERSKI - DOM
 • dom do 100 m2 – 550 zł
 • dom od 100 do 150 m2 – 700 zł
 • dom powyżej 150 m2 – 850 zł
STAN WYKOŃCZENIE POD KLUCZ - DOM
 • dom do 100 m2 – 650 zł
 • dom od 100 do 150 m2 – 800 zł
 • dom powyżej 150 m2 – 950 zł
DOJAZD
 • dojazd poza granice administracyjne Wrocławia do 15km – 70 zł
 • dojazd poza granice administracyjne Wrocławia do 30km – 110 zł